گالری تصاویر

مسابقه

مسابقه کتبی افتخار به گذشته ، امید به آینده
برگزاری مسابقه کتبی افتخار به گذشته ، امید به آینده
زمان : یکشنبه ۱۳ آبان ۹۷

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

سخنرانی علمی

سخنرانی علمی
عنوان : فرهنگ شهروندی(۲)
سخنران : دکتر عامری نیا
زمان برگزاری:چهارشنبه ۱۴ آذر ساعت ۳ بعدازظهر

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

سخنرانی علمی

سخنرانی علمی
عنوان : فرهنگ شهروندی
سخنران : دکتر عامری نیا
زمان برگزاری : چهارشنبه ۱۴ آذر ساعت ۳ بعدازظهر

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 
اشتراک در RSS - گالری تصاویر