گالری تصاویر

فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی

فراخوان مقاله
قابل توجه پژوهشگران محترم با عنایت به اینکه انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران موفق به اخذ مجوز انتشار فصلنامه علمی با عنوان مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی گردیده است، لذا جهت ارسال مقاله پژوهشی خود و چاپ آن در مجله لازم است طبق راهنمای ارسال مقاله اقدام نمایید.
در ضمن پس از کسب رتبه a یا b که به منزله درجه علمی پژوهشی باشد، سه پیش شماره مجله نیز مشمول این درجه خواهند بود.

کارگاه نقش یافته های روانشناسی در قضاوت قاضی

کارگاه نقش یافته های روانشناسی در قضاوت قاضی
سخنران :دکتر خسرو رمضانی
زمان برگزاری : ۹۷/۸/۲۵ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

حقوق شهروندی و مبانی فقهی آن

حقوق شهروندی و مبانی فقهی آن
سخنران : حاج اقا هوشیاری
زمان برگزاری : ۹۷/۱۲/۲۰ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه جایگاه حقوق شهروندی در حوزه درمان

کارگاه جایگاه حقوق شهروندی در حوزه درمان
سخنران :دکتر علی پور جواهری
زمان برگزاری : ۹۷/۱۱/۲۵ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و پایبندی به تکالیف شهروندی

کارگاه بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و پایبندی به تکالیف شهروندی
سخنران :دکتر مهران جعفری
زمان برگزاری : ۹۷/۱۰/۲۸ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه الگوی رفتاری و ساختاری اساتید

کارگاه الگوی رفتاری و ساختاری اساتید
سخنران : دکتر رمضانی
زمان برگزاری : ۹۷/۸/۲۹ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه تفسیر سوره حشر

کارگاه تفسیر سوره حشر
* ویژه ماه مبارک رمضان ۹۷ / یک ماهه *
۲۷/۲/۹۷ الی ۲۵/۳/۹۷
سخنران :حاج آقا غفاری ، سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه فرهنگ شهروندی

کارگاه فرهنگ شهروندی
سخنران : حاج آقا هوشیاری
زمان برگزاری ۹۷/۴/۵ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

سخنرانی علمی

*سخنرانی علمی*
عنوان : خانواده از منظر حقوق شهروندی
سخنران : دکترخسرو رمضانی
سه شنبه۲۱ اسفند ۹۷ ساعت ۳ بعدازظهر
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج -ساختمان ولایت -طبقه اول -دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

سخنرانی علمی

*سخنرانی علمی*
عنوان : شهروندی در فقه
سخنران : دکتر محمد باقر عامری نیا
چهارشنبه ۵ دی ساعت ۳ بعدازظهر
دانشگاه آزاد اسلامی -ساختمان ولایت طبقه اول دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گالری تصاویر