کارگاه

کارگاه نقش یافته های روانشناسی در قضاوت قاضی

کارگاه نقش یافته های روانشناسی در قضاوت قاضی
سخنران :دکتر خسرو رمضانی
زمان برگزاری : ۹۷/۸/۲۵ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

حقوق شهروندی و مبانی فقهی آن

حقوق شهروندی و مبانی فقهی آن
سخنران : حاج اقا هوشیاری
زمان برگزاری : ۹۷/۱۲/۲۰ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه جایگاه حقوق شهروندی در حوزه درمان

کارگاه جایگاه حقوق شهروندی در حوزه درمان
سخنران :دکتر علی پور جواهری
زمان برگزاری : ۹۷/۱۱/۲۵ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و پایبندی به تکالیف شهروندی

کارگاه بررسی رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و پایبندی به تکالیف شهروندی
سخنران :دکتر مهران جعفری
زمان برگزاری : ۹۷/۱۰/۲۸ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه الگوی رفتاری و ساختاری اساتید

کارگاه الگوی رفتاری و ساختاری اساتید
سخنران : دکتر رمضانی
زمان برگزاری : ۹۷/۸/۲۹ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه تفسیر سوره حشر

کارگاه تفسیر سوره حشر
* ویژه ماه مبارک رمضان ۹۷ / یک ماهه *
۲۷/۲/۹۷ الی ۲۵/۳/۹۷
سخنران :حاج آقا غفاری ، سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه فرهنگ شهروندی

کارگاه فرهنگ شهروندی
سخنران : حاج آقا هوشیاری
زمان برگزاری ۹۷/۴/۵ سالن ملک نسب

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

برگزاری کارگاه تبین منشور حقوق شهروندی برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

*برگزاری کارگاه تبیین منشور حقوق شهروندی برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

* سخنران : جناب آقای دکتر عبدالله بهمن پوری(عضو هیئت مدیره انجمن)

*زمان : سه شنبه ۹۶/۸/۳۰
ساعت :۷:۱۵

*مکان : دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج - ساختمان مدیریت - نمازخانه.

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

کارگاه فرهنگی حقوق شهروندی (ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج)

*برگزاری کارگاه فرهنگی حقوق شهروندی برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج

* سخنران : حاج اقا محمد غفاری

*زمان : سه شنبه ۹۶/۸/۲۳
ساعت :۷:۱۵

*مکان : دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج - ساختمان مدیریت - نمازخانه.

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کارگاه