هیأت مدیره

رئیس هیئت مدیره: دکتر علی آل بویه
نایب رئیس : دکتر مهران جعفری
خزانه‌دار: دکتر عبدالله بهمن پوری
اعضای اصلی هیئت مدیره:
دکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
دکتر نادر مردانی
دکتر احسان برگریزانه
دکتر حمیدرضا رستمی

دکتر علی پورجواهری بازرس انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

سوابق علمی- ‍‍‍پژوهشی
-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ازسال۱۳۸۲
- کارشناسی و کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی از دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- دکترای فقه ومبانی حقوق اسلامی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
- تالیف کتاب پیوند اعضا در آیینه فقه؛ نشر دانشگاه امام صادق (علیه السلام) سال۱۳۸۳
- تالیف کتاب مسوولیت مدنی پزشک؛ نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج شسال۱۳۹۳
- تالیف مقاله درمجله علمی پژوهشی فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
- ارایه مقاله درهمایش سراسری طب وقضا تهران

انتخاب دسته بندی:

دکتر مهران جعفری نایب رئیس انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

دکتر مهران جعفری نایب رئیس انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی : استادیار
عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد یاسوج
مدیر گروه الهیات دانشگاه ازاد یاسوج
مدیر گروه معارف-فقه و مبانی حقوقدانشگاه ازاد یاسوج
تعداد کتب : ۱
تعداد مقالات : ۹

عنوان مقالات :
• تشویق به اندیشمندی و تبیین ازادی در چهار چوب قانون
• هویت زن در اسلام
• جهاد از دیدگاه قرآن
• ولایت در قرآن
• نقد دیدگاه صبحی منصور در نماز قرآنی
• نقد دیدگاه صبحی منصور در قرآن بسندگی

انتخاب دسته بندی:

دکتر علی آل بویه رئیس هیات مدیره انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

دکتر علی ال بویه : رئیس هیات مدیره انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران
رشته و مدرک تحصیلی : دکتری الهیات و معارف اسلامی
مرتبه علمی : استادیار
تعداد کتب : ۹
تعداد مقالات : ۱۳
عنوان كتابهايي كه تاكنون چاپ شده‌است:
• مباحث الاصول در۳مجلد
• تلخیص الاصول در۲ مجلد
• شرح مغنی باب اول
• ترجمه وتجزیه وترکیب الفیه ابن مالک
• داستانهای قابوسنامه
• برنامه ایمان آوردها
عنوان مقاله‌هايي كه تاكنون چاپ شده‌است.
- بررسی فقهی استصناع دربورس اوراق بهادارفصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی

انتخاب دسته بندی:

اشتراک در RSS - هیأت مدیره