اطلاعیه

فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی

فراخوان مقاله
قابل توجه پژوهشگران محترم با عنایت به اینکه انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران موفق به اخذ مجوز انتشار فصلنامه علمی با عنوان مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی گردیده است، لذا جهت ارسال مقاله پژوهشی خود و چاپ آن در مجله لازم است طبق راهنمای ارسال مقاله اقدام نمایید.
در ضمن پس از کسب رتبه a یا b که به منزله درجه علمی پژوهشی باشد، سه پیش شماره مجله نیز مشمول این درجه خواهند بود.

سخنرانی علمی

*سخنرانی علمی*
عنوان : خانواده از منظر حقوق شهروندی
سخنران : دکترخسرو رمضانی
سه شنبه۲۱ اسفند ۹۷ ساعت ۳ بعدازظهر
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج -ساختمان ولایت -طبقه اول -دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

سخنرانی علمی

*سخنرانی علمی*
عنوان : شهروندی در فقه
سخنران : دکتر محمد باقر عامری نیا
چهارشنبه ۵ دی ساعت ۳ بعدازظهر
دانشگاه آزاد اسلامی -ساختمان ولایت طبقه اول دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

انتخاب دسته بندی:

تصاویر: 

سخنرانی علمی

*سخنرانی علمی*
عنوان : فلسفه و جایگاه مهریه
سخنران : دکترپورجواهری
سه شنبه ۲۰ آذر ساعت ۳ بعدازظهر
طبقه اول دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

انتخاب دسته بندی:

سخنرانی علمی

سخنرانی علمی
عنوان : حقوق شهروندی
سخنران : دکتر عامری نیا
چهارشنبه ۱۴ آذر ساعت ۳ بعدازظهر
طبقه اول دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

انتخاب دسته بندی:

سخنرانی علمی

سخنرانی علمی
عنوان : فرهنگ شهروندی
سخنران : دکتر عامری نیا
چهارشنبه ۷ آذر ساعت ۳ بعدازظهر
طبقه اول دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

انتخاب دسته بندی:

مسابقه کتبی افتخار به گذشته ، امید به آینده

برگزاری مسابقه کتبی افتخار به گذشته ، امید به آینده
زمان : یکشنبه ۱۳ آبان ۹۷
ساعت : ۱:۳۰
مکان :سالن اجتماعات ولایت
* به برندگان جوایز ویژه اهدا می شود.
متقاضیان جهت دریافت منبع سوالات به دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران واقع در ساختمان ولایت مراجعه نمایند.

انتخاب دسته بندی:

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اطلاعیه