کارگاه آشنایی با تفسیر سوره حمد(ویژه ماه مبارک رمضان ۹۶)

شرایط شرکت کنندگان :
۱. استادان (تمام وقت ، نیمه وقت حق التدریسی)
۲. کارمندان (رسمی و قراردادی)
زمان : از شنبه ۳/۶/۹۶ هرروز بعد از نماز ظهر و عصر
مکان : نماز خانه ساختمان مدیریت

• صدور گواهی کارگاه منوط به شرکت در آزمون پایان دوره می باشد.
• غیبت بیش از سه جلسه باعث عدم صدور گواهی است .

مزایای طرح
• صدور گواهی به مدت ۱۶ ساعت جهت شرکت کنندگانیکه حداقل ۶۰% از نمره آزمون را احراز نمایند.
• به کسانی که موفق به شوند در طول ماه مبارک رمضان سوره لقمان را حفظ نمایند جایزه تعلق میگیرد.

تصاویر: