نشست های علمی

نشست های علمی مورخ ۹۶/۱۰/۲۰

زمان شروع :۲ بعدازظهر
مکان :دانشگاه ازاد اسلامی یاسوج سالن ۳۰۳

* نشست علمی با عنوان مجازات های انتظامی قضات دادسرا با نقض حقوق شهروندی در قانون دادرسی کیفری ۱۳۹۲(سخنران آقای تورج دالکی)
* نشست علمی با عنوان حقوق شهروندی از بعد جنایی و سلامت روان جامعه روانشناسی(سخنران اقای هوشمند محمودیان)
* نشست علمی با عنوان جرم شناسی از منظر مکاتب (سخنران خانم فاطمه مرادی)