مسابقه کتبی افتخار به گذشته ، امید به آینده

برگزاری مسابقه کتبی افتخار به گذشته ، امید به آینده
زمان : یکشنبه ۱۳ آبان ۹۷
ساعت : ۱:۳۰
مکان :سالن اجتماعات ولایت
* به برندگان جوایز ویژه اهدا می شود.
متقاضیان جهت دریافت منبع سوالات به دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران واقع در ساختمان ولایت مراجعه نمایند.