مسابقه علمی با عنوان(مسابقه‌کتاب‌خوانی شیوه های دعوت به نماز استاد قرائتی)

مسابقه علمی با عنوان(مسابقه‌کتاب‌خوانی شیوه های دعوت به نماز استاد قرائتی)در بین دانشجویان با اهدای جوایز به نفرات برتر
زمان: سه شنبه ۱۲ دی ۹۶
برای ثبت نام به دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران واقع در ساختمان ابن سینا طبقه همکف مراجعه فرمایید.