سخنرانی علمی

*سخنرانی علمی*
عنوان : خانواده از منظر حقوق شهروندی
سخنران : دکترخسرو رمضانی
سه شنبه۲۷ آذر ساعت ۳ بعدازظهر
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج -ساختمان ولایت -طبقه اول -دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

تصاویر: