سخنرانی علمی

*سخنرانی علمی*
عنوان : شهروندی در فقه
سخنران : دکتر محمد باقر عامری نیا
چهارشنبه ۵ دی ساعت ۳ بعدازظهر
دانشگاه آزاد اسلامی -ساختمان ولایت طبقه اول دفتر انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

تصاویر: