دکتر علی پورجواهری بازرس انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

تصویر اصلی: 

سوابق علمی- ‍‍‍پژوهشی
-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ازسال۱۳۸۲
- کارشناسی و کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی از دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
- دکترای فقه ومبانی حقوق اسلامی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
- تالیف کتاب پیوند اعضا در آیینه فقه؛ نشر دانشگاه امام صادق (علیه السلام) سال۱۳۸۳
- تالیف کتاب مسوولیت مدنی پزشک؛ نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج شسال۱۳۹۳
- تالیف مقاله درمجله علمی پژوهشی فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
- ارایه مقاله درهمایش سراسری طب وقضا تهران
-ارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی وپژوهش دینی-غدیر
- تالیف مقاله درمجله علمی و تخصصی کانون وکلای دادگستری فارس
- پژوهشگربرتر در حوزه دین درسال۱۳۸۰ از سوی شورای گزینش پژوهشهای فرهنگی استان فارس
- استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد
-تدریس در مقطع دکترای حقوق خصوصی
- دارای مجوز تدریس دروس عمومی( تفسیر موضوعی قرآن کریم و نهج البلاغه )