هنوز هیج محتوایی برای صفحه اول ایجاد نشده است.

شرایط شرکت کنندگان :
۱. استادان (تمام وقت ، نیمه وقت حق التدریسی)
۲. کارمندان (رسمی و قراردادی)
زمان : از شنبه ۳/۶/۹۶ هرروز بعد از نماز ظهر و عصر
مکان : نماز خانه ساختمان مدیریت

انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران
برگزار می نماید:
چهارمین سخنرانی علمی با موضوع : داوری در حقوق ایران و فقه امامیه
سخنران : دکتر حمیدرضا رستمی
زمان : چهارشنبه ۳ خرداد ساعت ۱۲:۳۰ _۱۱:۳۰
مکان : ساختمان ولایت کلاس ۲۰۹

سومین سخنرانی علمی :
انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران
برگزار می نماید:
سخنرانی علمی با موضوع : حقوق زوجین در سند ازدواج
سخنران : دکتر علی پورجواهری
زمان : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۱۲:۳۰ _۱۱:۳۰
مکان : ساختمان ولایت کلاس ۲۰۹

دومین سخنرانی علمی:

سخنرانی علمی با موضوع : کاربرد روانشناسی در وکالت
سخنران :دکتر خسرو رمضانی
زمان :سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت ۶:۳۰_۵:۳۰
مکان : ساختمان ولایت سالن ۳۰۷

انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران در صدد برگزاری سلسله سخنرانی های علمی با موضوعات فقهی، حقوقی و شهروندی می باشد.

اولین سخنرانی :